Vedtægter for Fjordsildene

VEDTÆGTER FOR FJORDSILD

1: Navn

Fjordsild, Kellers Park Golf Club.

2: Formål

At arrangere golfmatcherfor kvindelige medlemmer af Kellers Park Golf Club, på tirsdage samt andre matcher i løbet af året.

At skabe rammerne om gode golftirsdage, hvor den enkelte kan udvikle sit spil og opnå bedre forståelse for golfreglerne, herunder også hurtigere golfspil.

At fremme glæden ved golf samt fremme det sociale samvær for medlemmerne af Fjordsild.

3: Medlemmer

Alle kvindelige medlemmer af Kellers Park Golf Club som har bestået DGU-prøven. Der er ingen hcp begrænsning. Man skal minimum fylde 18 år i indeværende kalender år.

4: Kontingent, matchfee, rækkeinddeling og præmier

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes hvert år af bestyrelsen. Indmeldelse sker ved at indbetale til bestyrelsen en tirsdag aften. Der er mulighed for – mod betaling af sædvanlig matchfee – at spille med 1 tirsdag uden at indmelde sig. Herefter skal der betales kontingent.

Årets matchfee fastsættes af bestyrelsen inden sæsonens start. Specielle matchfees kan forekomme ved øvrige arrangementer.

Kontingent og matchfee bruges hovedsageligt til indkøb af præmier.

Rækkeinddeling er 18huller –der spilles i en samlet række, og 9 huller –der spilles i en samlet række.

Bestyrelsen fastsætter antal præmier til fordeling. Der skal minimum være 2 i en række for at det udløser præmie. Man skal være til stede for at modtage en præmie – ellers går præmien til den næste spiller i resultatrækken.

5: Gæstespillere

Kvindelige medlemmer af andre golfklubber kan deltage i matcher, arrangeret af Fjordsild, mod betaling af greenfee til Kellers Park Golf Club samt dagens matchfee. Gæstespillere spiller om præmier på lige fod med Fjordsild.

6: Spilletidspunkter

Bestyrelsen fastsætter sæsonens længde og indhold. Der spilles hver tirsdag fra primo april til ultimo september – afbrudt af sommerferie, der fastsættes af bestyrelsen fra år til år.

Første match på året vil afslutte med informationsmøde om den kommende sæson.

Sidste match på året vil være med afslutning samt generalforsamling for Fjordsild.

Program og starttidspunkter for de enkelte dage offentliggøres på Fjordsilds opslagstavle i klubhuset, og evt. på klubbens hjemmeside.

7: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes efter afslutningsmatchen. De fremmødte medlemmer af Fjordsild har stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, uanset antal fremmødte medlemmer.

Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før, og forslag, der skal behandles, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 7 dage før.

8: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4-6 kvinder, som er valgt for 2 år af gangen. 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Man kan godt sidde flere perioder.

9: Opløsning af Fjordsild

Hvis bestyrelsen skønner, at antallet af medlemmer ikke er stort nok, eller der ikke er tilstrækkeligt antal deltagere til at gennemføre tirsdagsmatcherne, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af klubben. Det samme gælder, såfremt der ikke er medlemmer nok til at besætte bestyrelsesposterne. Hvis den ekstraordinære generalforsamling beslutter at opløse klubben, afholdes der enten en afslutningsmatch hvor Fjordsilds midler anvendes til præmier og evt. udgifter til arrangementet, eller midlerne kan doneres til Kræftens bekæmpelse ”Støt brysterne”.

Tilmeld dig vores golf nyt her

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, er du med i konkurrencen om flotte præmier som spaophold, greenfee og medlemskab.

You have Successfully Subscribed!