Eliteafdelingen har i år tilmeldt hold i Kvalifikationsrækken for herrer. Det er vores ambition, at holdet skal rykke op i år.

For at være en del af eliten skal du have hcp 10 eller lavere. Juniorer kan deltage med hcp 15 eller lavere.

Vi spiller om, hvem der skal være på holdet til Danmarksturneringsmatcherne. Der vil snarest blive uploadet en kalender for året.

Elite kommissorium

Opgaver:

Stå for den elitære del af klubben – herunder.
Planlæggelse af eliteturneringer.
Udtagelse af hold til Danmarksturneringen.
Sørge for at der er træning til rådighed til klubbens bedste spillere.

Målsætninger:

Sportslig målsætning for 2015 er oprykning fra kvalrækken til 4. division.
Søge udvikling af unge talenter og promovering af eliten.
Skabe en god hold ånd for alle deltagere af eliten.
Øge massen af elitespillere, så der kan stilles med 2 hold i 2016.
Skabe et hyggeligt elitært miljø, hvor konkurrence og hygge sætter dagsordenen.

Udvalgets sammensætning:

Eliteudvalget består af ca. 4 medlemmer, hvoraf formanden for Sportsudvalget kan deltage og er øverste myndighed. Udvalget konstituerer sig selv, således der også er en formand for eliteudvalget – dog referer han stadig til formanden for Sportsudvalget.

Medlemmer September 2014:

Formand for Sportsudvalget – Holger Westman
Formand for eliteudvalget – Peter Nielsen
Medlem – Kjeld Jensen
Medlem – Kenneth Kromann

Økonomi:

Klubben/ baneejer betaler gebyret for deltagelse i Danmarksturneringen.
Klubben/ baneejer stiller træning til rådig i begrænset omfang efter nærmere aftale.
Alle andre omkostninger afholdes af eliteholdet/ spillerne selv.
Det er tilladt eliteafdelingen at søge sponsormidler hos eksterne samarbejdspartnere – dog må det ikke have negativ indflydelse på klubbens/baneejers sponsorer, således klubben/ baneejer tjener færre penge.

Udvalgets kompetencer:

Som udgangspunkt er Eliteudvalget selvkørende, og er beslutningsdygtige indenfor deres felt. Dog skal formanden for Sportsudvalget tages med på råd i alle økonomiske henseender, samt ved planlæggelse af kalenderen og banelukning.

Udvalget skal desuden søge interaktion med klubbens øvrige medlemmer, og de skal samarbejde med Styregruppe/klub/baneejer om planlægning af arrangementer med videre.

For Eliteudvalget 2014

Holger Westman

Tilmeld dig vores golf nyt her

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, er du med i konkurrencen om flotte præmier som spaophold, greenfee og medlemskab.

You have Successfully Subscribed!